En BPA – Borgerstyret personlig assistance

En BPA, er en borgerstyret personlig assistance som kan være behjælpelige, når tiden til at varetage nogle arbejdsopgaver simpelthen bare ikke er der. Det eneste der kræver for dig er en BPA ordning. Ved at benytte sig af BPA, vil det derfor betyde at din eneste fokus vil være som arbejdsleder, da en BPA, vil løfte byrden og tag sig af alle arbejdsbyrderne såsom: alle dine juridiske opgaver og alle dine administrative opgaver. Hvilket har den betydning at en BPA, vil sørge for juridiske bureaukrati såsom, kontrakthåndtering eller forsikringssager, der for dig som arbejdsleder, vil tage endeløse tid, tid som du ikke har, tid som en BPA har og specialisere sig inden for. De administrative opgaver såsom, udarbejdelsen og opstillingen af løn og dens udbetaling samt ferie penge, en BPA vil også kunne løfte byrden for dine arbejdsopgaver omhandlerne pension eller løn undersygdom.
En BPA vil derfor, sikre dine arbejdsopgaver som dagligleder, hvor det vil være dit primære fokus, i stedet for at bruge kostbar tid på arbejdsbyrder som du kan overdrage til en BPA. En dagligleder, har en travl og hektisk hverdag, hvor tid og muligheder, ikke bliver benyttet optimalt, det kan de nu, takket været BPA. En BPA vil på den måde lade dig være den dagligleder som du er skabt til at være, ved at du kan fokusere dine kompetencer og færdigheder, ved at fokusere på rekrutteringer, planlægningen af vagtplaner og alle dine væsentlige arbejdsopgaver du udføre i løbet af en arbejdsdag. En BPA kan derfor have en enorm betydning for din arbejdsplads, men en BPA kan også have en enorm betydning for dig selv som dagligleder, da du vil have mere tid og overskud, til at blomstre og lede din arbejdsplads, i stedet for at foretage arbejdsopgaver som BPA, ligeså godt kan tag.